Josefschool

Welkom op de website van Josefschool in Overloon.

De Josefschool gaat voor een gelukkig kind met een gelukkige toekomst.
Ons uitgangspunt is dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te willen ontwikkelen.
We sturen en stimuleren het ontwikkelproces door een veilige en leerrijke omgeving voor de leerlingen te creëren, waardoor we de betrokkenheid en het welbevinden van de leerlingen structureel optimaliseren.
We bieden een breed, passend en uitdagend aanbod, waarmee we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van elke leerling. 
Onze kernwaarden zijn respect, samenwerken, zelfstandig, gelukkig en kwaliteit.

We hebben de leerlingen verdeeld in deelteams. Binnen een deelteam zijn twee of drie heterogene thuisgroepen (twee groepen 1-2, twee groepen 3-4, twee groepen 5-6 en twee groepen 7-8 en twee á drie schakelgroepen voor kinderen die tijdelijk op het AZC wonen). We willen dat kinderen leren op hun eigen functioneringsniveau. Dit betekent dat kinderen bij bepaalde vakken naar een niveaugroep kunnen wisselen en/of een eigen leerlijn volgen in de thuisgroep.
Een deelteam wordt bemand door leerkrachten en onderwijsassistenten. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van het onderwijs aan alle kinderen van het deelteam. Zij verdelen de vakgebieden of projecten, zodat zij alle kinderen zien. Kinderen hebben dus te maken met alle leerkrachten en onderwijsassistenten van het deelteam. Voor u als ouder en ook voor de kinderen, is de thuisleerkracht het eerste aanspreekpunt (bij duoleerkrachten zijn dat beide leerkrachten).