Parro, de app voor ouders

Wij vinden het belangrijk om ouders goed te informeren omtrent de gang van zaken op en om school en de klas.  Ook geven we ouders graag een inkijkje in de klas, de omgeving waar kinderen zo'n 25 uur per week zijn. Daarbij moeten we uiteraard wel rekening houden met de regelgeving van de AVG.
We hebben vaste periodes voor oudergesprekken (zie ook schoolgids). Deze periodes zijn terug te vinden in de Parro-agenda. Indien u tussentijds een gesprek met de leerkracht wilt, is dat altijd mogelijk. 
We communiceren o.a. via de Parro-app. Deze wordt gebruikt voor:
  • mededelingen aan de ouders van de school
  • mededelingen voor de thuisgroepen
  • foto’s van schoolactiviteiten (het is niet toegestaan om deze op welke manier dan ook verder te verspreiden. Indien u dit toch doet, dan bent u volgens de AVG in overtreding)
  • inplannen van oudergesprekken
  • individuele mededelingen van/voor de leerkracht en ouder (is vergelijkbaar met What’s App).
  • agenda (en jaarrooster) voor activiteiten, waarbij eventueel aanwezigheid gepeild kan worden
  • het vragen van hulpouders of om het meebrengen van materialen
  • ziekmeldingen (ruim voor aanvang van school aan de juiste leerkracht) 

Leerkrachten kunnen in deze omgeving hun werktijden/beschikbaarheid instellen. Buiten die tijden kunt u wel een bericht sturen, echter de leerkracht ziet dat pas wanneer de beschikbaarheid weer open staat. Tijdens lestijd (8.30 – 14.30) hebben leerkrachten meestal geen gelegenheid om berichtjes te lezen. 
 
U ontvangt, zodra uw kind op school gestart is, via de leerkracht een mail met daarin de uitnodiging om een account in Parro aan te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de  mailadressen die op het inschrijfformulier staan. Er kunnen per kind twee ouders gekoppeld worden.

Aangezien we de agenda van het schooljaar pas vanaf 1 augustus kunnen invullen, kunt u het vakantierooster al eerder vinden op de agenda van onze website. 

Natuurlijk kunt u ook altijd telefonisch of via mail contact opnemen met de school of de leerkracht.