Ziekte


Als uw kind ziek is en daarom niet naar school kan komen, kunt u dat vóór schooltijd telefonisch laten weten. U kunt het ook via een briefje kenbaar maken. Is er van uw kant geen bericht ontvangen over de afwezigheid van uw kind, dan neemt de groepsleerkracht een half uur na aanvang van de lessen contact met u op.

Als een leerkracht ziek is, dan zoekt de school daarvoor een vervang(st)er. Als de directie voorziet dat de ziekte wat langer gaat duren, ontvangen de betrokken ouders een bericht. In extreme gevallen (door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er soms geen leerkrachten ter vervanging bereikbaar) kan het voorkomen dat de school u vraagt om uw kind een dag thuis te houden. Dit gebeurt echter nooit op de dag zelf en is niet verplicht.
 

Leerplicht-extra vrij

Door het ministerie is de leerplicht-leeftijd nog niet officieel verlaagd naar 4 jaar. Uw kind mag daarom met 4 jaar naar school. In de 2 maanden, voorafgaand aan de verjaardag, mag uw kind komen "oefenen" op 5 dagdelen. Deze worden gepland in overleg met de leerkracht. 
Uw kind is, als het 5 jaar wordt, leerplichtig. Dat houdt in dat u verplicht bent het kind naar school te sturen en dat wij verplicht zijn om er op toe te zien dat het de school bezoekt.

Er zijn een paar uitzonderingen. In overleg met de groepsleerkracht kan een 5-jarige de schoolweek met 5 uur verminderen. Reden hiervoor is dat voor sommige kinderen een hele week wel eens erg lang kan zijn. Deze 5 uur kunnen in overleg met de directie verhoogd worden tot 10 uur per week. Hiervoor moet dan wel een goede reden aanwezig zijn.
Voor kinderen, ouder dan 5, is alleen op grond van goede redenen vrijstelling van de leerplicht mogelijk. Bij de leerkracht van uw kind kunt u een verlof- aanvraag formulier krijgen. Als goede reden geldt dat er sprake moet zijn van een bijzondere omstandigheid (ziekte, bruiloft e.d., vakantie als dit in de normale schoolvakanties
absoluut niet mogelijk is) en dat het verlof gevraagd wordt in het belang van het kind.

Indien u om godsdienstige of andere zwaarwegende argumenten uw kind niet wil laten deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten kan, na overleg met de directie, een alternatief programma worden aangeboden.

Het formulier voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier