Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest de aanmeldprocedure inzichtelijk te maken. Ouders en leerkrachten hebben hun ideeën en verwachtingen ingebracht. Uiteindelijk hebben we een folder gemaakt. In deze folder staan de stappen kort beschreven van de aanmeldprocedure.
De folder en het aanmeldformlier kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken.

FOLDER AANMELDING nieuwe leerlingen 
AANMELDFORMULIER nieuwe leerlingen