Oudervereniging JosefschoolDe Oudervereniging vormt een belangrijke gesprekspartner tussen de ouder en het team, managementteam en de medezeggenschapsraad van de school.

De Oudervereniging probeert zo goed mogelijk de belangen van alle ouders en kinderen te behartigen.
De Oudervereniging tracht zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de hulp die nodig is bij de organisatie van de vele activiteiten op school. Deze hulp wordt bijzonder gewaardeerd door het team.

Wat doet een Oudervereniging lid?
Een Ouderverenining lid 
- organiseert een activiteiten die buiten het lesprogramma van school vallen,
- verleent medewerking aan activiteiten die (met name) buiten het lesprogramma vallen,

- vervult de rol van coordinator en verstrekt informatie aangaande bovenstaande activiteiten.


Wil je weten wie wij zijn? klik op de volgende link.

Bestuur Oudervereniging

Voorzitter Anita van Eeuwijk 06-13315845
Penningmeester Astrid/Henk Weerts 06-21273968
Secretariaat Irma Vissers 06-18946658


De Oudervereniging kan alleen goed functioneren wanneer zij op de hoogte is van alles wat er speelt in en rond de school.

De Oudervereniging vergadert meerdere keren per jaar.
De eerstvolgende openbare vergadering staat gepland in maart, locatie Josefschool. De vergadering start om 20.30 uur en eindigt om 22.30 uur. De vergadering is openbaar en iedere ouder is van harte welkom. Zodra de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst bekend is, wordt deze hier gepubliceerd.

De Oudervereniging komt dit schooljaar minimaal 6 maal bijeen.  

De vergaderdata van 2017-2018 zijn:
​​​​​​