Beste ouders,

Door op onderstaande link te klikken kunt u meer informatie en de machtiging vinden m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage van onze school. De oudervereniging zal bij nieuwe instromers als ook bij vertrek van leerlingen gedurende het lopende schooljaar, pro rata de ouderbijdrage incasseren c.q. terugstorten. 

MACHTIGING EN INFORMATIE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2016-2017