Vrijwillige ouderbijdrage. 
Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage van ouders gevraagd. 
Door op hier te klikken kunt u meer informatie en de machtiging vinden m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.
De oudervereniging zal bij nieuwe instromers als ook bij vertrek van leerlingen gedurende het lopende schooljaar, pro rata de ouderbijdrage incasseren c.q. terugstorten.