TEVREDENHEIDSPEILING SCHOLEN MET SUCCES


In 2015 heeft een tevredenheidspeiling onder ouders en leerlingen plaatsgevonden.
U kunt een samenvatting lezen door op onderstaande link te klikken.

Onlangs is deze peiling opnieuw afgenomen. De uitslag daarvan is op dit moment nog niet bekend. 

Tevredenheidspeiling 2015