Brigadieren

 
We zijn blij dat er gebrigadierd wordt door verschillende ouders/verzorgers.
Dagelijks wordt er voor en na schooltijd gebrigadierd op het zebrapad van de Irenestraat. (nabij de Plusmarkt) Er wordt gebrigadierd door een ouder en een (opgeleide) leerling uit groep 7 of 8. 

We vinden brigadieren erg belangrijk voor de veiligheid van onze leerlingen. Toch moeten we de noodklok luiden omdat er dringend behoefte is aan nieuwe brigadiers om de open plaatsen te vullen. 

Wilt u een steentje bijdrage aan de veiligheid onderweg? Aanmelden kan d.m.v. een mail naar de oudervereniging: ov.josefschool@skov-onderwijs.nl