"Goed gedrag kun je leren!"

Voor een school is het zorgen voor een veilig en positief pedagogisch klimaat één van de belangrijkste opdrachten; alle leerlingen voorbereiden op de complexe maatschappij waarin ze opgroeien en later actief deel van uitmaken als volwassenen. Maar het is ook een van de moeilijkste  opdrachten voor scholen: binnen passend onderwijs een goed antwoord vinden op de complexe gedragsvraagstukken die er spelen. 
Een effectieve en krachtige aanpak voor het verbeteren van gewenst gedrag is gevonden in het werken met School Wide Positive Behaviour Support (SW-PBS), welke past bij de visie van de Josefschool. Een aanpak die gericht is op het stimuleren van gewenst gedrag en duidelijke handvatten geeft wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en storend gedrag. Een aanpak die voor iedereen meer duidelijkheid geeft en waarin  pestaanpakken volledig geïntegreerd zijn. Of ... beter passend bij de visie van de Josefschool: een aanpak waarin respectvol omgaan met elkaar een kernwaarde is. 
Meer weten over PBS? Lees dan onderstaand artikel.
 

Borgingsdocument PBS