Oudervereniging

Oudervereniging Josefschool

De Oudervereniging vormt een belangrijke gesprekspartner tussen de ouders en het team, managementteam en de medezeggenschapsraad van de school.

De Oudervereniging probeert zo goed mogelijk de belangen van alle ouders en kinderen te behartigen. De Oudervereniging tracht zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de hulp die nodig is bij de organisatie van de vele activiteiten op school. Deze hulp wordt bijzonder gewaardeerd door het team.

Wil je weten wie wij zijn en wat we doen? Zie onderstaande link 

De Oudervereniging vergadert meerdere keren per jaar.
De vergadering is openbaar en iedere ouder is van harte welkom. De vergadering start om 20.30 uur en eindigt om uiterlijk 22.30 uur en wordt gehouden op De Josefschool. De agenda en notulen zijn op te vragen via het mailadres van de oudervereniging: ov.josefschool@skov-onderwijs.nl  

De vergaderdata 2020-2021 zijn nog niet vastgelegd.