Tevredenheidspeiling

TEVREDENHEIDSPEILING SCHOLEN MET SUCCES

We houden om de drie jaar een tevredenheidspeiling onder ouders en onder de leerlingen van groep 5 t/m 8. 
In 2018 heeft een tevredenheidspeiling onder ouders en leerlingen plaatsgevonden.
Een samenvatting is met ouders gedeeld en op te vragen via contact.