Verkeer

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Onze school heeft, net als de andere scholen van SKOV, het BVL. Het label houdt in dat we toezien op verkeer in de omgeving en het als lesaanbod invoegen in ons onderwijs. BVL is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid.

De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Rondom de school zijn verkeerstekens van Nijntje aangebracht, waardoor kinderen kunnen zien wat veilig gedrag is. 
Het onderwerp “verkeer” staat op iedere agenda van de oudervereniging, zodat we goed kunnen monitoren. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Groep 7-8 neemt deel aan het theoretisch verkeersexamen en het praktisch fietsexamen.