Jeelo

In augustus 2018 zijn we gestart met het werken met Jeelo. Jeelo geeft in projectvorm inhoud voor de Wereld-oriënterende vakken. Naast kennis wordt er veel gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken/lezen, presenteren, leren leren, zelfstandig werken, 
"Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen curriculum. En meer tijd voor de begeleiding van leerlingen. Zo leren meer leerlingen meer." 

Meer informatie over Jeelo vindt u op: https://www.jeelo.nl/voor-ouders/ 
in schooljaar 2020-2021 behandelen we de volgende 6 projecten: 
 
project van tot
zorgen voor jezelf en anderen 7 sept 16 okt
omgaan met geld 26 okt   18 dec
Leren van personen van vroeger 4 jan  12 feb
Veilig helpen 22 feb   26 maart
Omgaan met de natuur 6 apr 4 juni
Inrichten van je eigen omgeving 7 juni 21 juli

Als ouder kun je een bijdrage leveren als maatschappelijke organisatie. Je kunt immers door je beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. Of je hebt een hobby.  Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn zeer welkom. Laat ons via het onderstaande formulier weten waarin je deskundig bent. Ook in te vullen door andere bekenden van uw zoon/dochter.