Koerskaart

In schooljaar 2018-2019 heeft iedereen die zich op enige manier bij school en de ontwikkeling van de kinderen betrokken voelde, de kans gekregen om het "koersspel" te spelen; een gespreksleidend bord waarin vragen werden gesteld over de visie op de ontwikkeling van kinderen in ruime zin. 
De uitslag van dit koersspel zal door het team gebruikt worden om het onderwijsconcept van de Josefschool verder te ontwikkelen. 
In de bijlage leest u de uitslag van het koersspel.