Lijst hulpouders


Aan het begin van ieder schooljaar kunnen ouder(s)/verzorger(s) via het ouderportaal aangeven op welk moment en bij welke activiteit ze willen en kunnen helpen.


Alleen de ouders die zich aangemeld hebben, worden, indien hulp nodig is, benaderd. Dus via het weeknieuws en/of het schoolnieuws zal dit niet plaatsvinden.