Notulen Oudervereniging schooljaar 2017-2018

De vergaderingen van de Ouderverenining zijn openbaar, iedereen is welkom.
Tijdens de vergaderingen wordt er genotuleerd.
De notulen worden op deze pagina beschikbaar gesteld.