Stagiaires

Stagiaires. 
Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. SKOV heeft een samenwerkingsovereenkomst met HAN-Pabo Arnhem/Nijmegen met als doel het opleiden van studenten tot kwalitatief goede leraren.
Alle SKOV- scholen stellen elk jaar opleidingsplaatsen ter beschikking voor studenten uit het reguliere traject (PABO) en de ALPO- variant. (Academische Leerweg Primair Onderwijs). Dit is een combinatie van de PABO en Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde aan de universiteit).  De studenten worden opgeleid en begeleid door onze eigen daarvoor getrainde leerkrachten en onze eigen schoolopleider Jenny Frederix.

Naast studenten van de HAN, hebben ook regelmatig stagiaires van de Gildeopleiding Venray. Zij studeren voor ondewijsassistent. Ook bieden we plaats aan snuffelstagiaires van bijv Metameer, Elzendaal of Raayland. Deze stagiaires worden begeleid door een leerkracht of onderwijsassistent. 
Met alle stagiaires worden afspraken gemaakt of de omgang met pricacy.