Schoolgids

Schoolgids Josefschool schooljaar 2018-2019
(De schoolgids voor 2019-2020 is nog in bewerking)

In het logo van de school staan de elementen van het basisonderwijs afgebeeld: zowel het leren, als het spelen, als het samenwerken. De school heeft twee gebouwen: een voor de bovenbouw en een voor de onderbouw. De school ligt op een groot eigen terrein, heeft grote en ruime speelplaatsen en maakt een groene indruk.

Onze school is een Katholieke school. In het werken houdt ze echter rekening met het gegeven dat er maar één basisschool is in Overloon. Ze staat in principe voor alle kinderen open. Van ouders, die hun kind op onze school plaatsen, verwachten we dat ze zich in onze uitgangspunten kunnen vinden.
 
De schoolgids (2018-2019) en het inspectierapport van de Josefschool kunt u opvragen d.m.v. een mail naar directie.josefschool@skov-onderwijs.nl